SKALA BARTHEL – międzynarodowa skala oceny sprawności pacjenta i jego zapotrzebowania na opiekę.
Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia pielęgnacyjne oraz opiekuńcze w zakresie opieki długoterminowej osób, które uzyskały 40 lub mniej punktów w skali Barthel.
Index ocenia stan sprawności i samodzielności pacjenta w dziesięciu podstawowych obszarach:

  • spożywanie posiłków
  • przemieszczanie się i siadanie
  • utrzymanie higieny osobistej
  • korzystanie z toalety
  • mycie, kąpiel całego ciała
  • poruszanie się po powierzchniach płaskich
  • wchodzenie i schodzenie po schodach
  • ubieranie się i rozbieranie
  • kontrolowanie stolca i zwieracza odbytu
  • kontrolowanie moczu i zwieracza pęcherza moczowego

Ocena:
0 pkt – 20 pkt -> całkowita niesamodzielność
max. 40 pkt -> zakwalifikowanie do objęcia opieką długoterminową w ramach NFZ
21 pkt – 80 pkt -> potrzebna pomoc innych
81 pkt – 100 pkt -> pacjent może funkcjonować samodzielnie przy wsparciu innych osób

Karta oceny stanowi załącznik nr 2 i nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
Kartę można pobrać ze strony www.gov.pl (link bezpośredni do załącznika). Podaję również miejsce gdzie można go znaleźć na stronie NFZ: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/podstawy-prawne/, a następnie należy wybrać: Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze -> załącznik nr 2.
Uwaga! Załącznik nr 2 to karta oceny do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową. W trzecim dokumencie (rozpo_swwarswdluo_20131125_zal.pdf, na stronie 2 jest wzór karty oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego.

Kartę oceny stanu pacjenta wypełniają: lekarz i pielęgniarka POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) lub lekarz prowadzący i pielęgniarka z oddziału szpitalnego.
Przy ocenie uwzględniane są szczególne wymagania pacjenta (m.in. żywienie pozajelitowe, wentylowanie mechaniczne, wykonywanie opatrunków ran lub odleżyn, pielęgnacja rurki tracheostomijnej, stałe wlewy dożylne, etc.) – wówczas ocena korygowana jest współczynnikiem korygującym ustalonym w zarządzeniu prezesa NFZ.

Ważne! Ocena stanu pacjenta jest wykonywana wielokrotnie:
– przy skierowaniu do objęcia opieką długoterminową,
– w dniu objęcia opieką długoterminową,
– raz na miesiąc w trakcie opieki długoterminowej.
Jeżeli stan pacjenta poprawi się i ocena będzie wyższa niż 40 pkt, wówczas NFZ przestaje finansować świadczenia.

Wypełniona karta jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o: pielęgniarską opiekę długoterminową domową, przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego (ZOL), zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego (ZPO), domu pomocy społecznej (DPS).