CENTRUM PODPORA Ewa Leszczyńska

Kim jestem?
Jestem menedżerem opieki dla osób starszych. Świadczę kompleksową pomoc poprzez:
– dostarczanie informacji o możliwościach pomocy i opieki (rodzaje, dostępność, koszty),
– organizację wsparcia dla Seniora mieszkającego samotnie,
– stworzenie bezpiecznego i wygodnego mieszkania, w tym usunięcie przeszkód i barier architektonicznych zwiększających ryzyko upadku,
– instalację oraz konfigurację urządzeń zwiększających bezpieczeństwo Seniora oraz jego sąsiadów (m.in. czujek gazu, dymu, zalania, etc.),
– naukę obsługi i ustawienie urządzeń teleopieki (telefonów i opasek z SOS),
– pomoc w znalezieniu dobrego ośrodka opieki i oparcie w przeprowadzce do niego Seniora,
– monitorowanie pobytu w ośrodku opieki.

Z własnego doświadczenia wiem, jak trudnym obszarem się zajmuję. Moja Mama bardzo długo była chora i sama przeszłam drogę od wspierania Jej, gdy jeszcze mieszkała sama, poprzez poszukiwanie dobrego i w miarę taniego ośrodka opieki, następnie monitorowanie czy jest Jej tam dobrze.
To był bardzo trudny czas, choć ja uczyłam się wszystkiego i znajdowałam rozwiązania wspólnie z siostrą, która jest pielęgniarką. Nauczyłam się wówczas, że oprócz wiedzy merytorycznej i praktycznej bardzo ważne jest kompleksowe wsparcie, rzetelność, niezawodność, szybkie działanie i dyskrecja. Tych zasad bardzo przestrzegam w swojej pracy.

Jestem terapeutą zajęciowym. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Geriatria i Gerontologia z Elementami Opieki Paliatywnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz kurs Opiekuna Osób Starszych.

W poprzednim „życiu zawodowym” byłam bankowcem. Mam tytuł magistra bankowości i ponad 25 lat pracowałam w banku, zajmując się procesami operacyjnymi, standardami i jakością. Ta wiedza i doświadczenie są dla mnie bardzo cenne, ponieważ na wszystkie rozwiązania patrzę przez pryzmat praktyczności, efektywności oraz ekonomii i łatwiej jest mi znaleźć właściwą pomoc.

Dla kogo pracuję?
Pracuję dla rodzin seniorów (dzieci i wnuków) oraz dla starszych osób. Zakres swojej działalności ograniczam do Mazowsza , co pozwala mi osobiście pojechać, sprawdzić, dopilnować.

Jak pracuję?
W moim mieszkaniu pokazowym można obejrzeć rozwiązania i urządzenia zwiększające bezpieczeństwo i samodzielność osób starszych.
W pracy korzystam ze wsparcia męża, który zajmuje się instalacją rozwiązań smart home i usuwaniem barier architektonicznych.
Polecam wyłącznie ośrodki opieki, w których byłam i które mogę oraz chcę polecić. Nie otrzymuję żadnego finansowania od ośrodków za polecanie.