§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie ze strony internetowej https://centrumpodpora.pl i zawartych na niej treści oznacza, że akceptujesz niniejsze warunki Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
 2. Administratorem Twoich dany osobowych jestem ja – Ewa Leszczyńska, zwana dalej Administratorem, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:
  CENTRUM PODPORA Ewa Leszczyńska
  ul. Polnych Traw 5, 05-500 Jastrzębie
  e-mail: biuro@centrumpodpora.pl
  NIP: 5221090464
 1. Kieruję się podstawową zasadą, że nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim Twoich danych osobowych i adresowych, nie wysyłam również spamu.
 2. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Polityce Cookies, a każdego Użytkownika strony https://centrumpodpora.pl obowiązuje znajomość aktualnej Polityki Ochrony Prywatności. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, rozwój strony.
  Na dole dokumentu jest data publikacji aktualnej Polityki Ochrony Prywatności.

§2

DEFINICJE

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z DNIA 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator – Ewa Leszczyńska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: CENTRUM PODPORA Ewa Leszczyńska, z adresem siedziby: ul. Polnych Traw 5, 05-500 Jastrzębie, NIP: 5221090464, adres e-mail: biuro@centrumpodpora.pl

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie https://centrumpodpora.pl i korzystający z niej.

Strona – strona internetowa i publikacje znajdujące się pod adresem https://centrumpodpora.pl

 

§3

CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie wymaganych danych może stanowić przeszkodę w zawarciu i realizacji umowy lub świadczeniu usług przez CENTRUM PODPORA.
 2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
  Przetwarzam Twoje dane w celu:

  • Przygotowania oferty na Twoją prośbę lub zawarcia i realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.
   Dane udostępniasz dobrowolnie podpisując dokument klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Komunikacji z Tobą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie, które przekazałeś formularzem kontaktowym, e-mailem, Messengerem
  • Wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych, w tym wystawiania faktur, rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  • Realizacji prawnie uzasadnionych dla mnie interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:
   • marketingu oferowanych produktów i usług,
   • rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących świadczonych usług,
   • monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług,
   • w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 2 powyżej, tj. przez okres:

  • obowiązywania umowy łączącej Ciebie z CENTRUM PODPORA
  • przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego
  • przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego
  • do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 1. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
  Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne i działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa
  • podmiotom wspierającym CENTRUM PODPORA w realizacji jej procesów biznesowych i operacyjnych.

Korzystam z usług podmiotów zewnętrznych, z którymi zawarłam stosowne umowy. Podmioty te gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony danych osobowych. W szczególności są to:

  • DHOSTING.PL sp. z o.o., Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa – podmiot świadczący usługi hostingowe
  • BOOKERO.PL – administrator SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów – rezerwacja spotkań
  • UAB MailerLite, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania – przesyłanie pobranych materiałów ze strony www.centrumpodpora.pl oraz newslettera
  • DFS Karwińscy Spółka Jawna, ul. Piłsudskiego 32, Józefów – Biuro Rachunkowe
  • FakturaXL.pl, ul. Kaskadowa 17f, 43-300 Bielsko-Biała – usługa wystawiania faktur

Nie przekazuję Twoich danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

 1. FORMULARZE
  W ramach strony stosuję Formularz kontaktowy, który umożliwia wysłanie wiadomości do CENTRUM PODPORA Ewa Leszczyńska. Dane osobowe, które podajesz (imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu) przetwarzam zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i wykorzystuję je w celu kontaktu z Tobą, w sprawie, z którą się do mnie zwróciłeś.
 2. PROFILOWANIE ORAZ ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI.
  Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Nie będę podejmować zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Ciebie istotnych skutków.

§4

PRAWA OSOBY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługują Ci poniższe prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać przesyłając wniosek:

 1. drogą pocztową na adres: CENTRUM PODPORA Ewa Leszczyńska, ul. Polnych Traw 5, 05-500 Jastrzębie
 2. drogą mailową na adres: biuro@centrumpodpora.pl

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim udzielona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

§5

POLITYKA COOKIES I INNE TECHNOLOGIE OBSERWUJĄCE DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA PODEJMOWANE W RAMACH STRONY

 1. Strona CENTRUM PODPORA nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Strona CENTRUM PODPORA podobnie jak większość stron internetowych, korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies („ciasteczek”). Dzięki temu mogę:
  • ulepszać stronę i dostosowywać jej zawartości do potrzeb odwiedzających ją użytkowników,
  • tworzyć statystyki, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają
 3. Cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym np. komputerze, tablecie, smartfonie, które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
 4. Podczas pierwszej wizyty na stronie jest Ci wyświetlana informacja o stosowaniu plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza, że wyrażasz zgodę na ich używanie. Jeżeli nie wyrażasz zgody powinieneś opuścić stronę lub zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 5. Zwracam uwagę, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, podobnie jak z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 6. Cookies własne – wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony.
 7. Pliki cookies podmiotów trzecich stosowane w ramach strony:
  • Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
   W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics nie przetwarzam jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.
  • Wtyczki kierujące do social mediów (Facebook, Instagram, LinkedIn) – Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, właściciela danego serwisu społecznościowego.
   Jeśli jesteś zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
   Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe odnotowały Twoją wizytę na stronie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również zastosować odpowiednie ustawienia cookies w swojej przeglądarce.
  • Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców, w szczególności filmy z serwisu YouTube – podmioty trzecie mogą zapisywać dane o odtwarzanych treściach.
  • Wtyczki wpDiscuz7 do obsługi komentarzy pozostawianych na stronie www.centrumpodpora.pl, dostarczanej przez gVectors.com. Zamieszczając komentarz pozostawiasz swoje dane: imię, adres e-mail, adres IP. Szczegółowe informacje znajdziesz pod linkiem: https://wpdiscuz.com/docs/wpdiscuz-documentation/gdpr/

Zalecam każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych, w celu wprowadzenia ewentualnych zmian w ustawieniach ochrony danych osobowych.

 

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są w żaden sposób wykorzystywane do identyfikacji osób. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2021