Mówiąc i pisząc o upadkach osób starszych,  nie mogę pominąć rządowych i samorządowych programów prewencyjnych, prowadzonych w wielu krajach.

Warto wiedzieć, że od wielu lat duże programy zapobiegania upadków są prowadzone w Kanadzie, Australii oraz USA. W Europie, w większości krajów jest szeroko zakrojona edukacja oraz specjalne programy diagnostyczno-szkoleniowe.

W Polsce świetny program od 2018 roku prowadzi województwo kujawsko-pomorskie. Niestety, nic nie wiadomo lub niewiele wiadomo o działaniach pozostałych województw.

Nauka chodzenia po różnorodnych powierzchniach – Leusden, Holandia

wideo pochodzi z artykułu: „Afraid of Falling? For Older Adults, the Dutch Have a Cure” w The New York Times, 02.01.2018 https://www.nytimes.com/2018/01/02/world/europe/netherlands-falling-elderly.html

Nauka bezpiecznego upadania – Leusden, Holandia

wideo pochodzi z artykułu: „Afraid of Falling? For Older Adults, the Dutch Have a Cure” w The New York Times, 02.01.2018 https://www.nytimes.com/2018/01/02/world/europe/netherlands-falling-elderly.html

Nauka chodzenia po niestabilnych i ruchomych powierzchniach – Leusden, Holandia

zdjęcie pochodzi z artykułu: „Afraid of Falling? For Older Adults, the Dutch Have a Cure” w The New York Times, 02.01.2018 https://www.nytimes.com/2018/01/02/world/europe/netherlands-falling-elderly.html

Źródła:

  1. „Afraid of Falling? For Older Adults, the Dutch Have a Cure”, artykuł w The New York Times, 02.01.2018, https://www.nytimes.com/2018/01/02/world/europe/netherlands-falling-elderly.html
  2. Amerykańskie programy „A Matter of Balance„, https://www.mainehealth.org/healthy-communities/healthy-aging/matter-of-balance oraz „Fall Prevention”, http://stopfalls.org/
  3. Amerykański i australijski program „Stepping on”   https://www.steppingon.com/
  4. Australijski program zapobiegania upadkom: „Don’t fall for it. Falls can be prevented! – A guide to preventing falls for older people”. Department of Health and Ageing, Australian Government, https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/E23F5F7BF8F07264CA257BF0002043F5/$File/Don’t%20fall%20for%20it.pdf
  5. Kanadyjski program zapobiegania upadkom: http://canadianfallprevention.ca/
  6. Kujawsko-pomorski program zapobiegania upadkom:  https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2021/zdrowie/20210319_konkurs/program_upadki.pdf
  7. Mazowiecki program na lata 2020-2023 „Zwiększenie roli aktywności fizycznej w codziennych życiu u osób po 60 roku życia”, https://www.mazovia.pl/zdrowie/riorytetowedziaaniawojewdztwamazowieckiegowobszarzezdro/program-polityki-zdrowotnej/oprawasprawnocifizycznejosbpo60rokuycia/