LEKARZ POZ (lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej)

LEKARZEM POZ jest każdy lekarz, który udziela świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

lekarz POZ = lekarz pierwszego kontaktu

Lekarzem POZ, czyli lekarzem pierwszego kontaktu, może być:

 • internista (specjalista chorób wewnętrznych),
 • lekarz rodzinny (specjalista medycyny rodzinnej)
 • pediatra
 • lekarz ze specjalizacją (np. geriatra) lub  lekarz bez specjalizacji mający odpowiednie uprawnienia.

WYBÓR LEKARZA POZ I PIELĘGNIARKI POZ

Każda osoba, chcąc korzystać ze świadczeń finansowanych przez NFZ, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, składa DEKLARACJĘ WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY POZ.

Jak to zrobić?

 1. W przychodni, z której usług chcesz korzystać i która ma podpisaną umowę z NFZ, składasz deklarację wyboru LEKARZA POZ oraz PIELĘGNIARKI POZ.
 2. Wybierasz konkretne osoby – imiennie lekarza i pielęgniarkę.
 3. Dokument możesz złożyć w wersji papierowej w przychodni lub elektronicznie za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia.
  Link do IKP: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
 4. Uwaga! Deklarację składa pacjent lub jego opiekun prawny.

Jak sprawdzić czy dana przychodnia ma umowę z NFZ?
Jak znaleźć placówki świadczące określone usługi w ramach NFZ w danym mieście, powiecie, województwie?

Najprostszym sposobem jest skorzystanie z zakładki „Wyszukiwanie uniwersalne” na stronie: https://gsl.nfz.gov.pl/

Gdy chcemy sprawdzić czy konkretna przychodnia ma umowę z NFZ wpisujemy nazwę świadczeniodawcy:

przykład:

Jeśli chcemy znaleźć placówki świadczące określone usługi w ramach NFZ w danym województwie, powiecie, mieście – musimy uzupełnić więcej pól

przykład:

Specjalizację trzeba wybierać pojedynczo. Nie można wybrać dwóch lub więcej świadczeń jednocześnie.

Wygenerowaną listę można wydrukować lub zapisać:

Jak znaleźć przychodnię, która świadczy usługę długoterminowej opieki pielęgniarskiej w ramach NFZ?

sposób I:  korzystając z zakładki „Wyszukiwanie uniwersalne” na stronie: https://gsl.nfz.gov.pl/

Gdy chcemy sprawdzić czy konkretna przychodnia ma umowę z NFZ wpisujemy nazwę świadczeniodawcy:

przykład:

Jeśli chcemy znaleźć placówki świadczące usługę długoterminowej opieki pielęgniarskiej w ramach NFZ w danym województwie, powiecie, mieście – uzupełniamy odpowiednio pola wyborów.

przykład:

W polu „specjalizacja” wybieramy „Długoterminowa opieka pielęgniarska

Wygenerowaną listę można wydrukować lub zapisać:

sposób II:  korzystając ze strony: 

https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/pielegniarska-opieka-dlugoterminowa/

 • Wybieramy ‘kafel’ województwa ze środkowego obszaru np. „Mazowieckie”
 • Pod tytułem „Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa” na seledynowym tle są wymienione miasta – wystarczy kliknąć na wybrane

Jak znaleźć ZOL/ZPO świadczący usługę w ramach NFZ?

korzystając z zakładki „Wyszukiwanie uniwersalne” na stronie:  https://gsl.nfz.gov.pl/

Gdy chcemy sprawdzić czy konkretna przychodnia ma umowę z NFZ wpisujemy nazwę świadczeniodawcy:

przykład:

Jeśli chcemy znaleźć Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)/ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (ZPO), świadczący opiekę w ramach umowy z NFZ w danym województwie, powiecie, mieście – uzupełniamy odpowiednio pola wyborów.

przykład:

W polu „specjalizacja” wybieramy „świadczenia opiekuńczo-lecznicze” oraz „świadczenia całodobowe pielęgnacyjno-opiekuńcze”.

Specjalizacje trzeba wybierać pojedynczo. Nie można wybrać dwóch lub więcej świadczeń jednocześnie.

Wygenerowaną listę można wydrukować lub zapisać:

Jak sprawdzić czas oczekiwania na miejsce w ZOL/ZPO

korzystając ze strony: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/

W polu „jakiego świadczenia szukasz” wpisz: ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY oraz ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY.

Musisz wpisywać je kolejno. Nie można wpisać dwóch świadczeń jednocześnie.

KRYTERIUM DOCHODOWE uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej

do 31.12.2021:

528 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej

od 01.01.2022:

600 zł netto na osobę w rodzinie lub 776 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej

Kryterium dochodowe:

 • Jest aktualizowane co trzy lata.
 • Kwoty przyjęte i ogłoszone w formie rozporządzenia przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2021 będą obowiązywać do końca 2024 r. Poprzednia waloryzacja była w 2018 r.

Kryterium dochodowe jest ustalane w procesie badania progu interwencji socjalnej, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.

REJESTR JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Następnie rozwinąć Listę jednostek i przesunąć suwak z prawej strony w dół

JAK ZNALEŹĆ DPS-y na stronie domyopieki.pl ?

Wybierz województwo w polu zaznaczonym czerwoną pętlą i naciśnij przycisk WYSZUKAJ poniżej:

Pojawi się mapa z pinezkami, ale konieczny jest jeszcze wybór rodzaju ośrodków opieki (DPS)

W tym celu zjedź niżej do tego obszaru:

Na zielonym pasku, po lewej stronie zaznacz Domy Pomocy Społecznej (DPS) i naciśnij przycisk SZUKAJ

informacje na dzień: 27.07.2020

aktualizacja: 20.05.2021